Hours: Mon-Fri: 8am – 7pm

Альтернативна енергетика

Кваліфіковане проектування об’єктів енергетики та їх декарбонізація. Залучення до роботи найкращих архітекторів та конструкторів. Авторський надзор. Визначення класу наслідків та відповідальності зпроектованого об'єкту й окремих будівель в ньому.

Проектування об’єктів енергетики

Енергонезалежність — головна задача України на найближчі роки, тому проектування об’єктів енергетики та декарбонізація як стратегія буде користуватись більшим попитом. Наразі, енергетична галузь по всьому світі набуває докорінних змін. Характерним виразом для неї стають слова Шейха Ахмед Закі Ямані: «Кам’яний вік завершився не тому, що скінчилося каміння, та й нафтовий завершиться не тому, що закінчиться нафта…».

Очікувані зміни в енергетиці України

Наша країна має на найближчий час досить стратегічну та важливу задачу: позбутися залежності від російського газу та нафтопродуктів.
Її можна розділити на декілька пунктів:

 1. Забезпечення споживачів досить надійним джерелом постачання електроенергії та тепла.
 2. Зниження витрат щодо енергоспоживання.
 3. Декарбонізація/прагнення до досягнення нульових викидів, які засмічують атмосферу.

Енергонезалежність та декарбонізування процесу повинні стати метою для кожного замовника створення об’єкту енергетики.

Інноваційні види генерації енергії

Для цього треба розглянути інноваційні види генерації енергії:

Сонячна

Найбільш перспективне джерело енергії. Але його використання напряму залежить від кліматичних умов, за яких воно використовується. Сучасний вид генерації енергії сонця — сонячні батареї, що мають ряд унікальних характеристик.

Вітрова

Перестає бути нетрадиційною. На неї останнім часом активно зростає попит. Суб’єкти господарювання із задоволенням використовують вітрову генерацію. Вона поділяються на декілька типів: малу (використовуються індивідуальні вітряні установки, які забезпечують невелике домогосподарство, дачі, невеличкі господарські об’єкти); середню (генератори мають потужність 20-500 кВт, що задовольняє потреби хостелів, готелів, військових чи туристичних баз, невеличких виробництв); велику (використовуються вітрові генератори з одиничною потужністю більше 500 к Вт, з яких створюють вітропарки, здатні виробляти до 700 МВтч/добу).

З біомаси

Досить доступна через інтенсивний розвиток тваринництва та птахівництва. Сільськогосподарські відходи при переробці дають біогаз та добрива. Такий підхід допомагає уникнути викидів у атмосферу метану та накопичення органічних відходів. Біогаз у кількості 1 м3 дає до 3 кВт електроенергії. А 1000 м3 цього виду енергії заміщає до 10 тон викидів вуглекислого газу.

Альтернативна

Сюди відноситься паливо з біометану чи водню.
Воднева економіка стимулює збільшення робочих місць та економічне зростання, що дуже потрібно зараз Україні. Вона стає одним із основних факторів на шляху декарбонізації енергетики.
Водень на сьогодні використовують для різних цілей:

 • виробництва добрив;
 • підвищення якості бензину;
 • поліпшення властивостей сталі;
 • у харчовій промисловості для виробництва маргарину та твердих кондитерських жирів методом гідрогенізації рослинних олій.

Без нього не обходяться наступні процеси:

 • гідроочищення;
 • гідрообессерювання;
 • гідрокрекінгу;
 • регенерації каталізаторів.

Застосування водню в паливних елементах є найбільш екологічним.
Існує кілька джерел для отримання водню:

 1. Природні органічні палива (природний газ, вугілля, деревина тощо).
 2. Органічні відходи сільського господарства, промисловості та комунально-побутового господарства, які у процесі газифікації чи піролізу перетворюються на синтез-газ.
 3. Одержання водню з води шляхом розкладання її молекули на Н2 та О2 методом електролізу або термохімічного розкладання.
 4. Біологічний спосіб отримання молекулярного Н2 із суміші води із поживними речовинами за рахунок енергії сонячного світла як продукту життєдіяльності синьо-зелених водоростей.

Залежно від способу одержання, водень ділять за кольорами на «зелений», «блакитний» чи «сірий» водень.
Існують дві принципово різні концепції організації виробництва та використання водню:

 • децентралізовані системи (виробництво водню наближено до місця його споживання — це унеможливлює транспорт водню до споживача)
 • централізоване виробництво (виробництво зосереджено в певних місцях, а водень доставляється до спеціалізованих споживачів транспортом).

У нашій країні для розвитку водневої енергетики необхідно на державному рівні вирішити питання, як саме доставляти водень до місця його отримання.

Основні галузі попиту даного виду енергетики:

 • транспорт (морський, автомобільний та повітряний); 
 • металургія;
 • хімічна промисловість;
 • опалення та охолодження приміщень;
 • електроенергетика.

Відсутність ясності щодо колірної класифікації водню є перешкодою на шляху інновацій. Надмірне спрощення та абсолютний пріоритет тієї чи іншої колірної категорії можуть призвести до передчасної відмови від низки технологічних рішень, які потенційно можуть виявитися ефективнішими з точки зору вартості та викидів вуглекислого газу.
Воднева економіка може стимулювати створення нових робочих місць та економічне зростання, що забезпечить досягнення цілей у галузі успішного відновлення після пандемії COVID-19. Ряд національних стратегій, присвячених водневій енергетиці, призводять до стимулювання зайнятості як важливого чинника розвитку даної сфери, включаючи можливості для перекваліфікації існуючої робочої сили та навчання нових фахівців.

Декарбонізація у проектуванні об’єктів енергетики

Наше проектне бюро надає ряд послуг з даного напрямку:

 • консультування щодо переліку необхідних документів;
 • виконуємо передпроектні роботи щодо інтегрування об’єкту замовника відносно наявних інженерних мереж;
 • визначаємо клас наслідків для комплексу та кожного окремого об’єкту в ньому, поза залежністю від призначення;
 • розробляємо та погоджуємо проекти необхідних систем енергетики та схем щодо їх під’єднання до необхідних мереж;
 • доробляємо проектні розробки до отримання позитивних висновків у відповідних державних установах;
 • ведемо «авторський надзор».

Реалізовуємо поставлені задачі на найвищому рівні, беручи до уваги законодавчі документи держави. Якщо будівництво вестиметься в рамках населеного пункту, враховуємо діючу містобудівну документацію.

Декарбонізація енергетики стала для нашої проектної компанії основною метою як допомога сучасному розвитку країни. Кваліфіковане виконання проектування об’єктів, яке пропонує бюро TCH Project, допомагає  нашим клієнтам оптимізувати капіталовкладення. Надаємо професійні послуги. Бережемо час та гроші замовника. Розробляємо сучасні проекти за рахунок залучення найкращих архітекторів та конструкторів.

Інші проєкти
Екологічні послуги — важлива частина роботи. Під час розробки та виконання проектів у TCH Project проводимо процедури оцінки впливу на довкілля (ОВД), доводимо до досконалості...
Детально
Сучасні об’єкти глибокої переробки зерна створюються завдяки професійним проектам. Готуємо проектно-конструкторську документацію відповідно до державних вимог. Допомагаємо створити інноваційні виробництва з переробки пшениці та кукурудзи
Детально
Найважливіша задача, зберігання та переробка картоплі, повинна реалізовуватись в Україні. Пропонуємо проектування сучасних складів для картоплі, капусти, цибулі чи фруктів, а також заводів з їх...
Детально
Проектування промисловості будь-якої складності, об’єкти якої працюють у хімічній чи олійно-жировій сфері. Розробляємо заводи і фабрики з утилізації відходів, переробки сировини та виробництва комбікормів.
Детально
Релокація підприємства в кордонах України та за її межами рятує бізнес. Проектна компанія TCH Project допомагає бізнесменам консультативно та практично (готуємо необхідні документи, допомагаємо з...
Детально
Створення та проектування складів та логістичних центрів - важливий процес розвитку логістики для України. Розробка сучасних об’єктів, підготовка проектної документації, підбір технологій для зберігання та...
Детально
Будівництво об’єктів тваринництва — процес, який впливає на ефективність та рентабельність господарства, а також безпеку харчової продукції. Проектуємо сучасні об’єкти рибництва, тваринництва, свинарства, вівчарства, скотарства...
Детально

  Ми завжди раді допомогти

  Вкажіть свої дані та зручний час для спілкування.
  Наш менеджер зв'яжеться з вами

  ×